نتابج اولیه داوری بخش آئین ها و آواها جشنواره شمس و مولانا 97

الف) بخش گروه نوازی

ردیف

نام گروه

سرپرست گروه

شهرستان

توضیحات

1

موغام

ناصر عطاپور

تبریز

موسیقی موغام

2

بیدل

علی عطایی پور

مشهد

موسیقی و حرکات آئینی

3

رادها

مرتضی یگانه راد

تهران

موسیقی و حرکات آئینی

4

کوبان شمس

مهدی حبیب وند

شهرستان نهاوند (همدان)

موسیقی سنتی

5

سارنگ

جمال نسیمی

مهاباد

موسیقی سنتی

6

شمس خوی

کیوان کرباس فروش

خوی

موسیقی سنتی

7

دل آسا

امین دارابی

تهران

موسیقی سنتی

8

تنبور نوازان حنان

ابراهیم تهرانی پور

مشهد

موسیقی سنتی

9

سماع

فریدون محمدبیگی

قزوین

موسیقی سنتی

 

 ضمن تبریک به گروه های برگزیده به استحضار می رساند:

1ـ گروه های یاد شده فوق باید تا ظهر روز پنجم شهریور در شهرستان خوی حضور داشته باشند.

2ـ دبیرخانه جشنواره بر اساس اعلام قبلی فقط هزینه اسکان و پذیرایی گروه ها را عهده دار خواهد بود (به غیر از گروه های بومی)

3ـ اسکان گروه ها در مهمانسرای ادارات یا مدارس درجه یک آموزش و پرورش خواهد بود.

4ـ جدول زمان بندی اجرای گروه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

5ـ اجرای گروه های فوق در فضای باز در آرامگاه شمس تبریزی خواهد بود. (شب ها)

 

 

برگزیدگان بخش تکنوازی جشنواره شمس تبریزی

ردیف

نام گروه

ساز

شهر

1

مازیار قره قوچ

تار و تنبک

تبریز

2

امیر رستمی مزرعه

سنتور و تنبک

اردبیل

3

نوید مالک اژدری

سنتور و تنبک

اردبیل

4

یاشار باباپور

تار و کمانچه آذری

تبریز

5

سینا ملا جوادی

سه تا و تنبک

اردبیل

 

 

ضمن تبریک به هنرمندان عزیز به استحضار می رساند:

 1:ـ اعضای گروه باید تا ظهر روز پنجم شهریور ماه در شهرستان خوی حضور داشته باشند.

2ـ دبیرخانه جشنواره بر اساس اعلام قبلی فقط هزینه اسکان و پذیرایی گروه ها  را عهده دار خواهد بود (به غیر از افراد بومی).

3ــ اسکان گروه ها در مهمانسرای ادارات یا مدارس درجه یک آموزش و پرورش خواهد بود.

4ـ اجرا و داوری بخش تک نوازی در سالن خواهد بود.(روز)

5ـ جدول زمان بندی اجرای گروه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.