بنام خداوند جان و خرد

نظر هیئت داوران درباره گروه‌های شرکت کننده

بخش تکنوازی

1ـ مازیار قره قوچ (تبریز) اول

2ـ امیر رستمی و نوید مالک اژدری به صورت مشترکت دوم

3ـ سینا ملاجوادی و یاشار باباپور به صورت مشترک سوم

بخش گروه نوازی

1ـ گروه سارنگ از مهاباد، و گروه بیدل از مشهد مقام اول را بدست آوردند به صورت مشترک.

2ـ گروه موسیقی کوبان شمس از نهاوند و گروه دل آسا از تهران به صورت مشترک مقام دوم را کسب کردند

3ـ گروه رادها از تهران و گروه سماع از قزوین مشترکا مقام سوم را کسب کردند.

شایان تقدیر و تحسین می‌دانیم از گروه‌های ترانه از بندرعباس و ارکستر کودکان رودکی از تبریز و نیز شایسته تقدیر و لوح سپاس از گروه موغام به سرپرستی دکتر ناصر عطاپور و گروه شمس خوی به سرپرستی آقای کیوان کرباس فروش و گروه حنان از شهر مشهد و گروه مولانا از شهر تایباد خراسان.

ازجناب مهندس علی شریعتی مدیرعامل نوین زعفران و آقای محمد امانی مدیرعامل شرکت گردشگری آراز سپاس گذاریم که با هدایای خود هنرمندان گروه رودکی تبریز و هرمزگان را مورد تشویق قرار خواهند داد.