دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا"با موضوع بررسی‌امور بخش شعر در تولیت شمس تبریزی برگزار شد .
هماهنگی با حوزه‌های هنری و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تماس تلفنی با انجمن‌های ادبی استان‌هاو ارائه توضیحات‌‌‌در مورد بخشرشعر جشنواره‌باهدف ترغیب و تشویق شعرا برای ارسال آثارو شرکت در جشنواره و راهکارهای افزایش تبلیغات در فضای مجازی معتبر سراسر کشورو سفارش تولید اثر در موضوع خاص شمس تبریزی  با عنوان "شمسیه"از مهمترین محورهای این جلسه بود .
براساس آمار پایگاه اطلاع رسانی جشنواره از اول تا شانزدهم اردی‌بهشت ماه بیش از ۵۰ اثر از شهرستان‌های تهران ،اصفهان،اردبیل،کرج ،شیراز ،بابل،خرم‌اباد،گچساران،فومن،بندرعباس،خوی ،اراک،مهاباد،پارس‌آبادو زابل به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است .