چهارمین جلسه کارگروه تخصصی بخش "تایپوگرافی"جشنواره "شمس و مولانا"برگزارشد .
بررسی راهکارهای تبلیغ بخش تایپوگرافی برای افزایش تعداد شرکت کنندگان ،ارتباط با انجمن‌های گرافیک استان‌ها،تعامل در خصوص افزایش میزان جوایز این بخش با مشارکت موسسات و شرکتها ،دعوت از استاد "مسعودنجابتی "گرافیست برجسته کشورمان به عنوان میهمان ویژه در زمان برگزاری جشنواره و مکان برگزاری نمایشگاه آثار راه یافته به جشنواره از مهمترین محورهای مورد بحث این جلسه بود .