در بخش شعر دومین جشنواره ملی شمس و مولانا 4 نفر از شاعران شهرستان خوی نیز به عنوان برگزیدگان بخش ((شعر خوی)) این جشنواره معرفی شدند. اسامی شاعران برگزیده حوی عبارتند از :
* آقای رسول  امینیان
* آقای بهرام خلیلی
* خانم عارفه بابالو
* آقای محمد نوروزی