با رای هیئت داوران بخش موسیقی دومین جشنواره ملی شمس و مولانا گروه های برتر معرفی و تجلیل شدند.


** گروه سادات پیرآباد از استان سیستان و بلوچستان به عنوان گروه منتخب که موفق به دریاقت جایزه نقدی 100 میلیون ریال و دیپلم افتخار شد و سردیس مطلای شمس تبریزی شد.

** گروه بیدل به سرپرستی علی پورعطایی از استان خراسان رضوی به عنوان گروه اول که موفق به دریافت جایزه نقدی 70 میلیون ریال، لوح سپاس و نشان زرین شمس شد.

** گروه اخوان  به سرپرستی منصور مرادی از سنندج به عنوان گروه دوم موفق به دریافت جایزه نقدی 50 میلیون ریالی، لوح سپاس و نشان زرین شمس شد.

** گروه اتانین به سرپرستی نبیل یوسف شریداوی از استان اصفهان به عنوان گروه سوم موفق به دریافت جایزه نقدی 35 میلیون ریالی، لوح سپاس و نشان زرین شمس شد.

 استاد حسام الدین سراج، استاد فریدون شهبازیان و استاد داود ازاد داوری این جشنواره را به عهده داشتند.