جلسه فرهنگی کارشناسان قصه گویی کشور و استان آذربایجان غربی برای برگزاری بخش قصه گویی سومین جشنواره ملی شمس و مولانا از طریق فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه که استاد خانجانی و جمعی از برترین قصه گوهای استان آذربایجان غربی و کشور نیز حضور داشتند بر  برگزاری بخش قصه گویی از داستان های مثنوی تاکید شد.

در این نشست مجازی نحوه اعلام فراخوان ، حضور رده های سنی مختلف در جشنواره، بیان و اجرای  قصه های مثنوی به زبان محلی و سطح برگزاری بودن این بخش از جشنواره و نحوه برگزاری آن در شرایط کرونایی کشور بحث و بررسی شد.