با توجه به پایان مهلت ثبت نام ( 10 تیرماه 99) در بخش موسیقی سومین جشنواره ملی شمس و مولانا از گروه های محترم ثبت نام کننده درخواست می شودآثار خود را براساس ضوابط و شرایط درج شده در فراخوان جشنواره در سایت جشنواره بارگزاری نمایند.

 

دبیرخانه سومین جشنواره ملی شمس و مولانا