با توجه به در خواست هنرمندان موسیقی و استقبال از بخش موسیقی جشنواره ملی شمس و مولانا مهلت ثبا نام و ارسال اثر تا ساعت 24  99/4/15 تمدید شد.

دبیرخانه سومین جشنواره ملی شمس و مولانا