با عنایت به استقبال و درخواست هنرمندان برای ارسال اثر و موافقت شورای سیاست گذاری سومین جشنواره ملی شمس و مولانا مهلت ارسال آثار در  بخش قصه گویی تا 30 بهمن ماه 99 تمدید شد.