آدرس دبیرخانه: آذربایجان غربی، خوی، خیابان شهید صمدزاده، ساختمان شورای اسلامی شهر، تولیت شمس تبریزی

تلفن و فکس: 04436240090
کدپستی :5813713898
ایمیلt.shamstabrizi@gmail.com