نتایج داوری پنجمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا اعلام شد.

پنجمین جشنواره موسیقی شمس و مولانا در خوی برگزار میشود.

پوستر پنجمین جشنواره ملی شمس و مولانا (موسیقی)

اطلاعیه شماره 1

فراخوان هشتمین همایش بین المللی و پنجمین جشنواره ملی شمس و مولانا منتشر شد.

چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا از ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه در شهرستان خوی برگزار می شود

اطلاعیه

۶ قصه گوی برتر جشنواره ملی شمس و مولانا به مرحله نظر سنجی مردمی راه یافتند

۶ قصه گوی برتر جشنواره ملی شمس و مولانا به مرحله نظر سنجی مردمی راه یافتند

نتایج داوری چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا در بخش موسیقی اعلام شد.

برترین های بخش قصه گویی جشنواره شمس و مولانا معرفی شدند.

برگزاری بخش موسیقی چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا به تعویق افتاد.

داوران جشنواره چهارم در دو بخش موسیقی و نقاشی معرفی شدند.

فایل پوسترچهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا

رونمایی از پوسترچهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا سال 1400