صابر عباسی در گفت‌وگو کمیته اطلاع‌رسانی همایش بین‌المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا با اشاره به آمار آثار دریافتی در بخش آیین‌ها، آواها و نماها اظهار داشت: از بین 96 اثر ارسالی در بخش آواها و 30 اثر در بخش نماها، 42 اثر در موسیقی و 25 اثر در خوشنویسی به خط نستعلیق به مرحله داوری راه یافتند که در بخش آواها و آیین های جشنواره استاد کیوان ساکت، رضا مهدوی و امین بیات از اساتید تراز اول موسیقی کشور مسئول بررسی و داوری آثار رسیده هستند و در بخش نماها نیز استاد مسلم خوشنویسی استاد دکتر جواد بختیاری و محدباقر جعفرزاده بیلواری آثار رسیده را بررسی و اظهار نظر خواهند کرد.

وی افزود: اتفاق بسیار خوبی که در این دوره روی داد این بود که در اکثر شهرهای کشور هنرمندان نام‌آشنا در کنار دیگر هنرمندانی که شاید نامشان را کمتر شنیده باشیم از برگزاری چنین جشنواره‌ای اطلاع داشتند و آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

مدیر اجرایی جشنواره ملی شمس و مولانا  تصریح کرد: داوران این دوره ازجمله بهترین‌ها هستند و این خود یکی از نکات مثبت جشنواره ملی شمس و مولانا است و تنها کیفیت آثار، ملاک انتخاب هیئت‌داوران جشنواره بوده و قطعاً انتخاب آثار به‌دقت انجام‌خواهد شد.