بانک رفاه کارگران آذربایجان غربی نیز حامی مالی جشنواره و همایش علمی شمس و مولانا می شود.
این خبر را آقای الماسی مدیر بانک رفاه کارگران آذربایجان غربی در جلسه مشترک با تولیت شمس تبریزی اعلام کرد و گفت: بانک رفاه کارگران حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری را به عنوان مسئولیت اجتماعی برای خود قلمداد کرده‌و در این زمینه تلاش می کند.
وی شمس تبریزی را یکی از عالی ترین چهره های بشری عنوان کرد و گفت: بی شک برگزاری همایش های علمی و جشنواره ها در سطح ملی و بین المللی در موضوع شمس تبریزی و مولوی و عرفان اسلامی می‌تواند موجبات ارتقای شاخص های فرهنگی هنری و اقتصادی استان و کشورمان را فراهم کند.
در این جلسه مقرر گردید بانک رفاه کارگران در تامین بخشی از جوایز و هدایای جشنواره و همایش شمس و مولانا در سال ۹۸ مشارکت نماید.