امروز 9 تیرماه سال 99  // یک روز مانده به پایان مهلت ثبت نام در سومین جشنواره ملی شمس و مولانا
تعداد گروه های ثبت نامی به 198 گروه از 23 استان رسیده است