سومین جشنواره ملی شمس ومولانا
«بخش قصه گویی»


اطلاعیه شماره 1
با توجه به استقبال گسترده علاقه مندان از بخش قصه گویی سومین جشنواره ملی شمس و مولانا و تماس های مکرر، به اطلاع می رساند برابر تصمیم شورای سیاست گذاری جشنواره شمس ومولانا موضوع محدودیت سنی شرکت کنندگان از فراخوان جشنواره حذف و افراد زیر 18 سال نیز می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.
همچنین با توجه به همکاری و همراهی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در این جشنواره پرداختن به عنصر آب در تهیه متن و اجرای قصه ها ( بر اساس آموزه های شمس و مولانا) مخصوصا «اهمیت آب در زندگی» از اولویت ویژه و جداگانه ای برخوردار بوده و از میان آثار رسیده به یک اثر برتر با موضوع آب جایزه ویژه ای تعلق خواهد یافت.