اطلاعیه
با عنایت به درخواست گروه های راه یافته به مرحله نهایی چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا، شورای سیاستگزاری جشنواره با افزایش  تعداد اعضای گروه از ۶ نفر به ۸ نفر موافقت نمود. لذا مدیران گروه می‌توانند لیست ۸ نفر را با ذکر مشخصات دقیق و نوع فعالیت به دبیرخانه جشنواره اعلام نمایند.