مدیران گروه های راه یافته به مرحله نهایی جشنواره آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به جشنواره را می توانند از طریق زیر دریافت نمایند.

سایت: www.jashnvareh-shams.com

اینستاگرام:shamsetabriz.khoy

و یا با شماره 36240090 ـ 044 گروه فرهنگ و هنر ( آقای صابر عباسی اقدم مدیر جشنواره)  تماس حاصل نمایند.

دبیرخانه جشنواره ملی و همایش بین المللی شمس و مولانا