[ Photo ]
تقویم ششمسن جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا

"دبیرخانه ششمین جشنواره ملی شمس و مولانا"

🔷https://eitaa.com/shams_e_tabrizi
🔷www.shamstabrizi.ir
🔷https://t.me/shams_e_tabrizi


  • تقویم برگزاری ششمین جشنواره  ملی موسیقی شمس و مولانا

    تقویم برگزاری ششمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا