• .

  تولیت شمس تبریزی

 • .

  دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا

 • .

  آئین رونمایی از پوستر همایش بین المللی شمس و مولانا

 • .

  آئین رو نمایی از پوستر های همایش بین المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا