• .

    آئین رونمایی از پوستر همایش بین المللی شمس و مولانا

  • .

    آئین رو نمایی از پوستر های همایش بین المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا