• .

  روز سوم و اختتامیه چهارمین جشواره ملی شمس و مولانا سال 1400

 • .

  روز دوم چهارمین جشواره ملی شمس و مولانا سال 1400

 • .

  چهارمین جشواره ملی شمس و مولانا سال 1400

 • .

  آئین رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره و هفتمین همایش بین المللی شمس و مولانا 2

 • .

  آئین رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره و هفتمین همایش بین المللی شمس و مولانا

 • .

  تولیت شمس تبریزی

 • .

  دهمین جلسه هماهنگی در موردبرنامه‌های جشنواره ملی و همایش بین‌المللی‌"شمس‌ و مولانا

 • .

  آئین رونمایی از پوستر همایش بین المللی شمس و مولانا

 • .

  آئین رو نمایی از پوستر های همایش بین المللی و جشنواره ملی شمس و مولانا